جدول هزینه‌ها

هزینه ثبت نام:

شامل: حضور در تمام جلسات و پانل های کنگره، بازدید از نمایشگاه جانبی کنگره، کیف حاوی اطلاعات و هدایای کنگره ، پذیرایی بین روز و سه وعده ناهار و ....

دانشجویان دوره دکترای عمومی، کارشناسی ارشد و کارشناسی                950000 ریال

دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی                                          1200000 ریال

دامپزشکان و شاغلین حرف دامپزشکی و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی 1600000 ریال

مبالغ فوق تا تاریخ 15 ابان 1396 می باشد و هزینه ثبت نام پس از تاریخ فوق به ترتیب 1300000 ریال، 1600000 ریال و 2200000 ریال می باشد.

توجه: هزینه ثبت نام کنگره در ایام برگزاری کنگره 3200000 ریال می باشد.

برنامه کارگاههای جانبی و مدرسین مربوطه متعاقبا اعلام می گردد.

لطفا هزینه کنگره به حساب شماره 4441685590 بانک ملت، شعبه کوی ارم دانشگاه شیراز واریز و تصویر فیش واریزی برای دبیرخانه کنگره ارسال گردد.

شماره های تماس دبیرخانه دائمی کنگره بهداشت  وبیماریهای اسب             

      07136138700

07136138701      

07136138712

 

اطلاعات تماس

جاده شیراز اصفهان - دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز - گروه علوم درمانگاهی

شماره تماس:07136138701

شماره موبایل: 09173073110

شماره فکس:۰۷۱۳۲۲۸۶۹۴۰

پست الکترونیک : info@equinecongress.com