تاریخ های مهم

تاریخهای مهم:

زمان برگزاری کنگره 29 و 30 آذر ماه و یکم دیماه 1396

مهلت ارسال خلاصه مقاله و مقاله کامل حداکثر تا تاریخ 20 ابان 1396

اعلام پذیرش مقاله 5 آذر 1396

اطلاعات تماس

جاده شیراز اصفهان - دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز - گروه علوم درمانگاهی

شماره تماس:07136138701

شماره موبایل: 09173073110

شماره فکس:۰۷۱۳۲۲۸۶۹۴۰

پست الکترونیک : info@equinecongress.com